Konsulenter

Alle med sin unike erfaringsbakgrunn, tuftet på samme sak, å utvikle virksomheters omdømme.

Ingrid Colling Westerbø, Daglig leder

Westerbøs kjerne-kompetanse er motivasjon, coaching og opplæring. Hun har lang erfaring med å lede, organisere og motivere medarbeidere til å arbeide sammen mot felles mål.

Westerbø er utdannet Handelsøkonom ved Norges Varehandelshøyskole.

Telefon: + 47 988 30 323
Email: ingrid@deltautvikling.no
www.linkedin.com/in/westerbo

Delta Utvikling AS er et nettverk av samarbeidende konsulenter som bistår virksomheter med omdømmemåling og omdømmeutvikling. Har du som selvstendig næringsdrivende konsulent erfaring fra markedsanalyse, omdømme-måling, omdømme-utvikling eller marketing og interesse for å arbeide i team sammen med andre kompetente konsulenter, hører vi gjerne fra deg.